Aanpak

Wij luisteren, adviseren, ontwerpen en begeleiden.
Wildverband levert maatwerk.

Keuken renovatie Groningen

Maatwerk in elk formaat

Van schets tot sleutel.

Bij Wildverband leveren we maatwerk. Schaalbaar op elk niveau; van projecten op gebied van interieur, architectuur tot kleinschalige gebiedsgerichte vraagstukken. Ongeacht het type project: renovatie, transformatie of een nieuwbouwproject, wij ondersteunen particuliere en professionele klanten van idee tot oplevering.

Aanpak 1

Leefbare plekken als vertrekpunt

De basis voor elk project.

Bij elk project tracht Wildverband de kwaliteit te verhogen. Zowel voor de gebruikers van het gebouw als voor de omgeving waarin het zich bevindt. Wij vinden het belangrijk dat de gebruikers van onze projecten floreren in hun omgeving. Of het nu gaat om een klein stadsappartement of een co-workingspace met diverse bedrijven, in een bestaand of een nieuw gebouw. Daarbij blijven wij realistisch en zullen de businesscase niet uit het oog verliezen.

04 Toekomststad

Efficiënt omgaan met energie

Minimaal verbruik voor het maximale effect.

Bij Wildverband werken we aan een duurzame gebouwde omgeving. We richten ons onder andere op efficiënte energetische kwaliteiten van het gebouw (energy in use) waarmee de footprint van de gebruiksfase wordt gereduceerd. Ook vinden we een duurzame ontwikkeling van het gebouw belangrijk (embodied energy). Door het gebruik van bio-based materialen en te letten op een hoge losmaakbaarheid van de producten zorgen we voor minder uitstoot tijdens het bouw- of renovatie proces en hebben deze een circulaire toepassing. Door het materiaalgebruik met een aanpasbaar en flexibel design te combineren ontwerpen we aan toekomstbestendige gebouwen en steden.

Grote Bickersstraat 50a 4

Onze partners

Ons netwerk.

Elk project is anders en vraagt om een unieke, integrale aanpak. Werken met Wildverband betekent bouwen op een uitzonderlijk netwerk van meubelbouwers, aannemers, interieurarchitecten, projectmanagers, adviseurs en meer. Elk met hun eigen expertise. Het resultaat: een gestroomlijnd proces waarbij geen detail wordt overgeslagen.

05 Modulair Design